Torusun Gizemi ve Simya

Torus formu; plazma alanları, foton yapıları, yüksek seviyeli DNA formları, göksel küreler ile kalbin yaydığı manyetik alan, alfabe ve sembolizm başta olmak üzere algıladığımız evrenin birçok temel yapısında bulunmaktadır. Bugün bilim insanlarının çoğunluğu, yaşadığımız evrenin %99’unun plazmadan (yük bulutu) oluştuğu konusunda hemfikirler. Plazmayı (ve aynı zamanda auramızı da) oluşturan yük bulutunun (cloud of charge) torus formunda bulunmasının yegane nedeni kendi öz enerjisinin sürdürülebilirliği için yakalayabileceği optimum formun torus formu olmasıdır.

Kadim geleneklerde ve birçok ünlü simyacının çalışmasında, bu enerji alanının farklı tekniklerle hareketi ve yönlendirilmesi büyük önem arzetmekteydi. Mevcudiyetimizin ihtiyacı olan aura alanımızın genişlemesi de bu yeteneğin anlaşılmasına gereksinim duymaktadır.

Bu seminerin amacı, sizlere, başlangıç seviyesinde bu bilgileri aktarmaktır.  Seminer içerisinde, özellikle 15, 16 ve 17. yy’larda Prag’ın neden simyanın başkenti olduğuna ışık tutup, bu bilgilerin kimler tarafından ne şekilde kullanıldığını inceleyeceğiz.

Tufan Guven