Hakkında

Fraktal Alan Bilimi; geometrinin, simetrinin, enerji akışlarının, altın oranın, fraktalitenin ve belli formların, algıladığımız ve deneyimlediğimiz realite üzerindeki etkilerini paylaşmayı hedefleyen ve bu bağlamda konferanslar, seminerler, düzenleyen bir paylaşım platformudur. Özellikle bu konularda yurtdışındaki teknik ve bütünleyici bilgi kaynakları, Türkçe’ye ilk kez çevrilip makaleler, videolar ve konferanslar aracılığı ile paylaşılmaktadır.

Tufan GüvenFinans sektörü ve hedge-fon yönetimi geçmişine sahip olan Tufan Güven, küçük yaştan itibaren en başarılı olduğu alan olan geometri konusunun büyük disiplinlerin ortak bağlacı olduğunu farketmiş ve Türkiye’deki eksik literatürün tamamlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu konularda, hem yurtiçinde hem de yurtdışında uluslararası konferanslarda ve programlarda birlikte çalıştığı fizikçiler ve matematikçiler ile düzenli çalışmalar yapmaktadır. Bu websitesi de bu çalışmaların paylaşıldığı bütünleyici bir platformdur.

Makaleler sayfasında, Türkiye’de ilk kez, detaylı bir şekilde paylaşılan fraktal alan biliminin önemli prensiplerini teknik olarak ve basit bir dile indirgenmiş olarak, referansları ile beraber bulabilirsiniz. Etkinlikler sayfasında, düzenlenmekte olan çalışmaların detaylarını inceleyebilirsiniz.