Kayıt iptali için son tarih etkinlik detaylarında yazmaktadır.

Katılımcıların özel durumlarında katılamama ihtimalleri olabilmektedir. Eğer her hangi bir katılımcı kayıt yaptırıp gelemeyecek durumda olursa, kaydını bir tanıdığına devretme hakkına sahiptir. Eğer yerine bir başkasını bulamaz ise, Organizatör yapılan ödemeden 60 Euro tutma hakkına sahiptir. Son kayıt iptal tarihine kadar Organizatöre iletilen kayıt iptal taleplerinde, geri kalan ödeme, banka transfer, komisyon masrafları hariç, katılımcıya iade edilir. Son kayıt iptal tarihinden sonra iletilen kayıt iptallerinde, her hangi bir geri ödeme yapılmaz.

Herhangi bir sebepten dolayı, Organizatör, yapılacak çalışmayı iptal ederse, banka transfer komisyonları hariç, kayıt yapılan ücretin tamamı katılımcıya geri ödenir.